Level 643 Level 645
Level 644

9646 - 9660


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dice; dicing
gra w kości
darts
gra w rzutki
entertainments information guide
informator rozrywkowy
How did you like/find it?
Jak ci się to podobało?
playing cards
karty do gry
billiard cue
kij bilardowy
to clap (sb's) hands
klaskać w dłonie
shaker
kubek do kości
easily accessible
łatwo dostępny
lucky
mający szczęście (szczęśliwy)
unluckily; unfortunately
na nieszczęście (nieszczęśliwie/pechowo)
luckily; fortunately
na szczęście (szczęśliwie)
circus tent
namiot cyrkowy
draughtboard; checkerboard (Am)
plansza do gry w warcaby (warcabnlca)
lion-tamer
pogromca lwów