Level 634 Level 636
Level 635

9511 - 9525


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to break the ice
przełamać lody
to give (sb) the cold shoulder
przyjąć (kogoś) chłodno
to welcome (sb) with open arms
przyjąć (kogoś) z otwartymi ramionami
heavy-/easy-going party
przyjęcie o drętwej/luźnej atmosferze
open house party
przyjęcie otwarte (dla wszystkich, którzy chcą przyjść)
to small talk
rozmawiać o tym i owym
to get a party warmed-up
rozruszać towarzystwo
to have an evening out with ...
spędzić wieczór poza domem z ...
get-together
spotkanie towarzyskie
He is an old friend of mine.
To mój stary przyjaciel.
to throw a party
urządzić wystawne przyjęcie
to gatecrash a party
wkręcić się na przyjęcie bez zaproszenia
to fool around
wygłupiać się
to come across well/badly
wypaść dobrze/źle (zostać dobrze/źle ocenionym przez innych)
to paint the town red
zaszaleć na całego