Level 633 Level 635
Level 634

9496 - 9510


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to toast (to sb)
wznieść toast (na czyjąś cześć)
penfriend;penpal
znajomy korespondencyjny
to have a good/great time
bawić się dobrze/świetnie
to get on well/badly with ...
być na dobrej/złej stopie z ...
What/How about...?
Co powiesz na ...?
Make yourselves at home.
Czujcie się jak u siebie w domu.
You're welcome to come to the party at Mark's next Saturday.
Czujcie się zaproszeni na imprezę u Marka w następną sobotę.
life and soul of the party
keep (sb) company dusza towarzystwa
warm welcome
gorące powitanie/przyjęcie
to have some friends round
gościć paru przyjaciół u siebie
It's been ages (since we last met)!
Kopę lat (się nie widzieliśmy)!
to be stand-offish
nie spoufalać się (zachowywać chłodny dystans wobec innych)
gatecrasher
nieproszony gość
good mixer; easy-going person
osoba łatwo nawiązująca kontakty towarzyskie
to keep an open house
prowadzić otwarty dom