Level 631 Level 633
Level 632

9466 - 9480


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
party game
gra towarzyska
It's still quite early. Why don't you stay a bit longer?
Jest jeszcze dość wcześnie. Może zostalibyście trochę dłużej?
I'm much obliged.
Jestem bardzo zobowiązany.
welcoming committee
komitet powitalny
family/social circle
krąg rodzinny/towarzyski
to like/to enjoy (sb's) company
lubić (czyjeś) towarzystwo
to have guests for dinner
mieć gości na obiedzie
I'm glad to see you again.; Nice to see you again.
Miło mi cię znów widzieć.
How do you do?; Nice/Pleased to meet you.
Miło mi Pana/Panią/Ciebie poznać.
Would you like another cup of tea?
Może jeszcze filiżankę herbaty?
Forget it.; Never mind.; That's all right.
Nie ma o czym mówić, (to drobnostka)
to celebrate (sb's) birthday
obchodzić (czyjeś) urodziny
Greetings for everyone'.
„Pozdrowienia dla wszystkich".
to get to know (sb) better
poznać (kogoś) lepiej
Come and see us some time.
Prosimy nas kiedyś odwiedzić.