Level 630 Level 632
Level 631

9451 - 9465


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'd love to. Thank you.
Bardzo chętnie. Dziękuję.
a very/most enjoyable evening
bardzo miły wieczór
I'd like to introduce myself. My name is...
Chciałbym się przedstawić. Nazywam się ...
I'd like to but I can't.
Chętnie, ale nie mogę.
Yes, please.
Chętnie, poproszę.
What/How about...?
Co powiesz na...?
It's time we went.
Czas na nas.
Would you like to come to lunch on Sunday?
Czy masz ochotę przyjść na lunch w niedzielę?
Dawid, this is Sebastian. We work together.
Dawidzie, to jest Sebastian. Pracujemy razem.
good company
dobre towarzystwo
Thank you very/so much.; Thanks a lot.
Dziękuję bardzo.
Thank you all the same.
Dziękuję mimo wszystko.
Thank you for your invitation.; Thank you for inviting me.
Dziękuję za zaproszenie.
Thank you, that would be very nice.
Dziękuję, byłoby mi bardzo miło.
No, thank you.
Dziękuję, nie.