Level 629 Level 631
Level 630

9436 - 9450


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
girlfriend
sympatia (dziewczyna/partnerka)
liking
sympatia (uczucie sympatii)
companion
towarzysz
to accompany
towarzyszyć
to receive(sb); to entertain (sb)
ugościć (kogoś) (przyjąć)
politeness
uprzejmość
holiday(s); vacation (Am)
wakacje
holiday; vacation (Am)
wakacyjny
to drop in/to look in (on sb); to look (sb) up; to call (on sb)
wstąpić (do kogoś)
to entertain (sb)
zabawiać (kogoś)
amusing; funny; joyful
zabawny
to bore
zanudzać
reunion
zjazd (spotkanie rodziny/absolwentów szkoty/itd.)
joke; jest; wit
żart
Agatha, I'd like you to meet Agnes, my classmate.
Agato, chcę, żebyś poznała Agnieszkę, moją koleżankę z klasy/grupy.