Level 624 Level 626
Level 625

9361 - 9375


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
race track
tor wyścigowy
champion's title
tytuł mistrzowski
racer
uczestnik wyścigu
to set a record in ...
ustanowić rekord w ...
in top form
w szczytowej formie
to putt
wbić piłkę do dołka (w golfie)
against the rules
wbrew przepisom
mountain/Alpine climbing
wspinaczka górska/wysokogórska
to join a sports club
wstąpić do klubu sportowego
horse racing
wyścigi konne
foul play
zachowanie niesportowe (nieuczciwa rywalizacja)
to punch
zadać cios
to take the first/second/third place
zająć pierwsze/drugie/trzecie miejsce
to score
zdobyć punkt
to enter for a competition
zgłosić się na zawody