Level 621 Level 623
Level 622

9316 - 9330


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sports centre
ośrodek sportowy
to be fond of/keen on sport
pasjonować się sportem
to put the shot
pchać kulą
shot put
pchnięcie kulą
premier division
pierwsza liga (ekstraklasa)
modem pentathlon
pięciobój nowoczesny
fifteen all
piętnaście-piętnaście (wynik rozgrywki gemowej w tenisie)
fifteen-love
piętnaście-zero (wynik rozgrywki gemowej w tenisie)
football; soccer (Am)
piłka nożna (futbol)
handball
piłka ręczna
water polo
piłka wodna
synchronous swimming
pływanie synchroniczne
one all
po jeden (jeden-jeden)
to break a record in ...
pobić rekord w ...
weight lifting
podnoszenie ciężarów