Level 619 Level 621
Level 620

9286 - 9300


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Well done/played!
Dobre zagranie!
Good shot!
Dobry strzał!
well-preparedMrained
dobrze przygotowany/wytrenowany
fair play
fair play (uczciwa rywalizacja)
American football
futbol amerykański
fair/foul play
gra czysta/nieczysta
ball game
gra w piłkę
team game
gra zespołowa
sports hall
hala sportowa
ice/field hockey
hokej na lodzie/trawie
Olympic Games
igrzyska olimpijskie
figure skating
jazda figurowa na lodzie
one(goal/point/game/set) each; one-one
jeden (gol/punkt/gem/set) do jednego
one all
jeden-jeden (po jeden)
one (goal/point/game) to nil/zero; one-nil/-zero
jeden-zero