Level 61 Level 63
Level 62

916 - 930


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to invade a country
dokonać inwazji na jakiś kraj
the Second World War/ World War II
druga wojna światowa
warfare
działania wojenne
poisonous gas
gaz trujący
nuclear/combat warhead
głowica atomowa/bojowa
curfew
godzina policyjna
captive; prisoner of war (POW)
jeniec wojenny
machine gun
karabin maszynowy
recruitment board
komisja poborowa
the Geneva/the Hague convention
konwencja genewska/haska
headquarters (HQ)
kwatera główna
front line
linia frontu
Royal Air Force (RAF)
lotnictwo Wielkiej Brytanii
airforce
lotnictwo wojenne
explosive (charge)
ładunek wybuchowy