Level 618 Level 620
Level 619

9271 - 9285


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beaten; defeated
zwyciężony
breast stroke
żabka (styl pływacki klasyczny)
speedway
żużel
speedway racer
żużlowiec
swimming pool
basen pływacki
long-/middle-/short-distance run
bieg krótko-/średnio-/długodystansowy
steeplechase
bieg przełajowy
hurdles
bieg przez płotki
to take part in a race/a competition
brać udział w wyścigu/zawodach
to be a member of a sports club
być członkiem klubu sportowego
to be good/weak at a sport
być dobrym/słabym w jakiejś dyscyplinie sportu
to be a sports enthusiast/lover
być entuzjastą/miłośnikiem sportu
to hold a record in...
być rekordzistą w ...
to be in good/weak shape
być w dobrej/słabej formie
What a pass!
Co za podanie!