Level 612 Level 614
Level 613

9181 - 9195


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
draw; tie
remis
to draw;to tie (a game)
remisować
substitute
rezerwowy
to warm up
rozgrzewać się
warm-up
rozgrzewka
corner
róg (stały fragment gry zespołowej)
deuce
równowaga (wynik rozgrywki gemowej w tenisie)
rugby
rugby
round
runda
rivalry (competition)
rywalizacja (współzawodnictwo)
to rival (to compete)
rywalizować (współzawodniczyć)
throw
rzut
sledging
saneczkarstwo
sledger
saneczkarz
serve; service
serwis