Level 597 Level 599
Level 598

8956 - 8970


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
outdoors
na wolnym powietrzu
to have plenty of (free/spare) time on (sb's) hands
nie wiedzieć, co zrobić z wolnym czasem (tyle go mieć do dyspozycji)
indoors
pod dachem
to surf the net
surfować po internecie/sieci
walk/way of life
sposób na życie
It's not my cup of tea
To nie w moim guście.
to take a breath of fresh air
zaczerpnąć łyk świeżego powietrza
blade
brzeszczot (do piły)
(folding) rule
calówka
pincers
cęgi
chisel
dłuto
to tighten (sth); to screw (sth) tight
dokręcić (coś)
planer
hebel
to plane
heblować
vice; vise (Am)
imadło