Level 596 Level 598
Level 597

8941 - 8955


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
penfriend;penpal
przyjaciel korespondencyjny
to knit
robić na drutach
to do crosswords/crossword puzzles
rozwiązywać krzyżówki
to pay(sb) a visit
składać (komuś) wizytę
to spend (sb's) time doing (sth)
spędzać czas robiąc (coś)
pastime
sposób spędzania czasu wolnego
to dance in an amateur club
tańczyć w zespole amatorskim
to learn a foreign language
uczyć się języka obcego
to go for a ride
wybrać się na przejażdżkę
to walk the dog; to take the dog for a walk
wyjść z psem na spacer
to pursue a hobby ; to go in for a hobby\ to be into a hobby
zajmować się jakimś hobby
to join a club
zapisać się do klubu
to collect stamps/coins/shells etc
zbierać znaczki/monety/muszle/itd.
all days (long)
całymi dniami
to have time to spare; to have time to call (sb's) own
mieć czas dla siebie