Level 566 Level 568
Level 567

8491 - 8505


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to hammer a nail into...
wbić gwóźdź młotkiem w ...
to fit in the windows
wstawiać okna
excavation
wykop pod fundament budynku
interior design; decor
wystrój wnętrz
mortar
zaprawa murarska
tool kit/set
zestaw narzędzi
jerry-building
fuszerka budowlana
building craze
gorączka budowlana
lawless construction
samowola budowlana
shoddy construction
tandetne wykonawstwo
jerry-built
tandetnie zbudowany
student's hostel; dormitory (Am)
akademik (dom akademicki)
balcony
balkon
semi-detached house
bliźniak (rodzaj domu)
wainscot; panelling
boazeria