Level 549 Level 551
Level 550

8236 - 8250


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
animal lover
miłośnik zwierząt
in the country
na wsi
the country
okolica wiejska
farmyard
podwórze gospodarskie (obejście)
farm work
praca na farmie
to work on (sb's) own farm
pracować na własnej farmie
to spend some time in the country
spędzić jakiś czas na wsi
farmers' community
społeczność farmerska
the local community
społeczność miejscowa
folk/national/regional costume
strój ludowy/narodowy/regionalny
country/rustic life
wiejskie życie
horticultural/agricultural exhibition
wystawa ogrodnicza/rolnicza
farmhouses
zabudowania farmy
wholesome country food
zdrowa wiejska żywność
healthy style/way/mode of life
zdrowy styl/sposób/tryb życia