Level 544 Level 546
Level 545

8161 - 8175


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
old town
stare miasto
old market (square)
stary rynek
industrial zone
strefa przemysłowa
architectural style
styl architektoniczny
plaque
tablica pamiątkowa
rampart
wał obronny
spire
wieża strzelista
city/municipal authorities
władze miejskie
to go out of town
wyjechać z miasta
city/town founder
założyciel miasta
to get lost in a city ; to lose (sb's)way in the city
zgubić się w mieście
town greenery
zieleń miejska
skyscraper
drapacz chmur
flourishing city
miasto kwitnące
boom town
miasto przeżywające rozkwit przemysłowy