Level 533 Level 535
Level 534

7996 - 8010


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
green card
zielona karta (ubezpieczenie motoryzacyjne/prawo pobytu w USA)
spot check
kontrola wyrywkowa
green exit
przejście dla podróżnych, którzy nie mają nic do oclenia
agglomeration
aglomeracja
avenue
aleja
lane
alejka
architectural
architektoniczny
architecture
architektura
avant-garde
awangarda
avant-garde
awangardowy
Baroque
barok
Baroque
barokowy
office building
biurowiec
Byzantine
bizantyjski
block (of flats); appartment building (Am)
blok