Level 532 Level 534
Level 533

7981 - 7995


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
border zone
strefa przygraniczna
duty-free zone
strefa wolnocłowa
certificate of vaccination of an animal against the rabies
świadectwo szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie
vaccination certificate
świadectwo szczepień
to apply for a visa
ubiegać się o wizę
immigration office
urząd imigracyjny
immigration officer
urzędnik imigracyjny
to maintain contacts; to be in touch
utrzymywać kontakty
personal use
użytek osobisty
VAT
VAT zwracany obcokrajowcom
duty-free
refund for visitors wolny od cła (bezcłowy)
to take (sth) abroad
wywieźć (coś) za granicę
to close the border
zamknąć granicę
from abroad
zza granicy
tariff
bariera celna