Level 530 Level 532
Level 531

7951 - 7965


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to have (sth) to declare
mieć (coś) do oclenia/zadeklarowania
at the border
na granicy
to put duty on ...
nałożyć cło na ...
ad valorem
od wartości (ad valorem)
passport control
odprawa (kontrola) paszportowa
checkout
odprawa na lotnisku po przylocie
check-in
odprawa na lotnisku przed odlotem
to show;to present (sb's) passport
okazać paszport
to leave a country
opuścić kraj
offender
osoba popełniająca wykroczenie
to open (sb's) boot/suitcase
otworzyć bagażnik (samochodowy)/walizkę
to open the borders
otworzyć granice
border zone/strip paszport
pas graniczny
private/business/diplomatic passport
prywatny/służbowy/dyplomatyczny
to pay duty on...
płacić cło za ...