Level 529 Level 531
Level 530

7936 - 7950


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to declare
dać do oclenia (deklarować/oclić)
to bribe (sb); to graft (sb) off (Am)
dać łapówkę (komuś)
customs declaration
deklaracja celna
customs
dotyczący cła (celny)
customs formalities
formalności celne
national emblem
godło państwowe
border landmark/stone
graniczny słup/kamień
How long will you be staying on the territory of...?
Jak długo zamierza Pan przebywać na terenie ...?
What is the aim of your visit?
Jaki jest cel Pani przyjazdu?
international transport; international transportation (Am)
komunikacja międzynarodowa
currency control
kontrola dewizowa
personal control
kontrola osobista
passport control
kontrola (odprawa) paszportowa
neighbouring country
kraj sąsiedni (państwo sąsiadujące)
border line
linia graniczna