Level 528 Level 530
Level 529

7921 - 7935


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to import
wwieźć (imponować)
to bring;to carry in
wwieźć (przywieźć)
extradition
wydalenie (ekstradycja)
to extradite
wydalić
departure
wyjazd (opuszczenie)
to depart; to leave
wyjechać (opuścić)
to fill in/out
wypełnić (druk/formularz/deklarację)
to take (sth) out/away
wywieźć (coś) (przewieźć na drugą stronę/na zewnątrz)
to export
wywieźć (eksportować)
export
wywóz (eksport)
taking out/away
wywóz (przewiezienie na drugą stronę/na zewnątrz)
licence; license (Am)
zezwoleń ie (licencja/prawo/pozwolenie)
permission
zezwolenie (zgoda odpowiednich służb/ /czynników)
to permit; to let
zezwolić (pozwolić)
(Have you) anything to declare?
Czy ma Pan coś do oclenia?