Level 527 Level 529
Level 528

7906 - 7920


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to hide
schować (ukryć)
hiding (place)
schowek (kryjówka)
to check; to examine
sprawdzać (badać)
check(ing); examination
sprawdzanie (badanie)
barrier
szlaban
smuggling
szmugiel (przemyt)
smuggler
szmugler (przemytnik)
to smuggle
szmuglować (przemycać)
briefcase
teczka (aktówka)
transit; through
tranzytowy
to reveal
ujawnić (odkryć)
to hide
ukryć (schować)
valid
ważny (o nieprzekroczonym terminie ważności/spełniający wymogi formalne)
import
wwóz (Import)
bringing/carrying in
wwiezienie (przywiezienie)