Level 524 Level 526
Level 525

7861 - 7875


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to break ; to violate
łamać (naruszać)
breaking; violation
łamanie (naruszanie)
toll
myto
to violate; to break
naruszać (łamać)
violation; breaking
naruszenie (łamanie)
invalid
nieważny (o przekroczonym terminie ważności/nie spełniający wymogów formalnych)
to search (sb)
obszukać (kogoś)
to declare
oclić (deklarować/dać do oclenia)
to elear
oclić (przeprowadzić odprawę celną)
duty-paid
oclony (z opłaconym cłem)
to reveal
odkryć (ujawnić)
to answer (sth); to reply (to sth)
odpowiadać (na coś) (udzielać odpowiedzi)
to be responsible (for sth)
odpowiadać (za coś) (być odpowiedział' nym)
to suffer the consequences (of sth)
odpowiadać (za coś) (ponosić konsekwencje)
clearance
odprawa (celna)