Level 520 Level 522
Level 521

7801 - 7815


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
half/full board
wyżywienie częściowe/pełne
self-catering
wyżywienie we własnym zakresie
away from home
z daleka od domu
to take a packed lunch
zabrać suchy prowiant
sunset
zachód słońca
sandcastle
zamek z piasku
to inquire about...
zasięgnąć informacji o ...
to stop for a night
zatrzymać się na noc
to pick mushrooms/blueberries
zbierać grzyby/jagody
to collect seashells
zbierać muszle
to put out a campfire
zgasić ognisko
to lose (sb's) way
zgubić drogę
to have a picnic
zorganizować piknik
to leave a tip
zostawić napiwek
to take down a tent
zwinąć namiot