Level 519 Level 521
Level 520

7786 - 7800


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sunrise
wschód słońca
to go on a trip
wybrać się na wycieczkę
to go on a round trip
wybrać się na wyprawę wokół kraju
to go sightseeing
wybrać się pozwiedzać
sightseeing tour
wycieczka krajoznawcza
cruise
wycieczka morska
round trip
wycieczka objazdowa
walking
wycieczka piesza
city tour
tour wycieczka po mieście
cycling tour
wycieczka rowerowa
guided tour
wycieczka z przewodnikiem
to bask in the sun
wygrzewać się w słońcu
to set out on a journey; to set off on a journey
wyruszyć w podróż
to map out a route
wytyczyć szlak na mapie
to impress (sb); to make an impression (on sb)
wywierać wrażenie (na kimś)