Level 517 Level 519
Level 518

7756 - 7770


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
folding chair
składane krzesełko
folding grill
składany ruszt
to walk along the seashore
spacerować brzegiem plaży
to sleep in a tent/a hotel
spać pod namiotem/w hotelu
to spend (sb's) holiday in/at...
spędzać wakacje w/nad ...
to get sunburnt
spiec się na słońcu (poparzyć się)
to look at the map
spojrzeć na mapę
to tidy up the campsite
sprzątnąć obozowisko
bikini
strój bikini (bikini)
tourist route/track/trail
szlak turystyczny
Youth Hostel Association
Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
alternative tourism
turystyka alternatywna
ecological tourism; eco-tourism
turystyka ekologiczna
individual/mass tourism
turystyka indywidualna/masowa
coach party
uczestnicy wycieczki autokarowej