Level 510 Level 512
Level 511

7651 - 7665


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
winter resort
zimowisko
to know
znać (wiedzieć)
to see
zobaczyć (obejrzeć)
zoo (zoological gardens)
zoo (ogród zoologiczny)
sailing
żeglarstwo
to play in the sun
bawić się na słońcu
Full up'; 'No vacancy/vacancies'
„Brak wolnych pokojów/miejsc"
visitor attraction
atrakcja dla zwiedzających
tourist attraction
atrakcja turystyczna
mud pie
babka z piasku
tourist (information) office
biuro Informacji turystycznej
seashore
brzeg morza
seafront
bulwar nadmorski
gas bottle
butla gazowa
to be on holiday(s); to be on vacation
być na urlopie/wakacjach