Level 508 Level 510
Level 509

7621 - 7635


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to wander; to ramble
włóczyć się (wędrować)
free; spare; vacant
wolny (nie zajęty)
wonderful
wspaniały
excursion; outing
wycieczka (krótka/ze zwiedzaniem konkretnego miejsca)
tour
wycieczka (objazdowa/ze zwiedzaniem kilku miejsc)
trip
wycieczka (w jedno miejsce/jedną trasą)
exhausting
wyczerpujący
departure
wyjazd {zmiana miejsca pobytu)
to depart; to leave
wyjechać {opuścić jakieś miejsce)
to go on a journey
wyjechać (w podróż)
to lie in
wylegiwać się
excursion; outing
wypad (krótka wycieczka ze zwiedzaniem konkretnego miejsca)
rest; resort
wypoczynkowy
equipment
wyposażenie (sprzęt)
to equip (sb with sth)
wyposażyć (kogoś w coś)