Level 497 Level 499
Level 498

7456 - 7470


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to sail for...
wyruszyć w podróż statkiem/łodzią w kierunku ...
to set (sb) ashore
wysadzić (kogoś) na ląd
going ashore; disembarkation
zejście na ląd
to go ashore; to disembark
zejść na ląd
Bermuda/gaff/lateen/square sail
żagiel bermudzki/gaflowy/łaciński/rejowy
maritime/inland navigation
żegluga morska/śródlądowa
crow's nest
bocianie gniazdo
to pitch and toss
być miotanym przez fale
Jolly Roger (skull and crossbones)
flaga piracka (czaszka i skrzyżowane piszczele)
the (seven) seas
morza i oceany
calm/rough sea
morze spokojne/wzburzone
to touch bottom
osiąść na dnie
the open sea
otwarte morze (z dala od lądu)
to sail under (sb's) colours
płynąć pod (czyjąś) banderą
to voyage the seas
pływać po morzach i oceanach