Level 494 Level 496
Level 495

7411 - 7425


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to sail at the speed of... knots per hour (ktph)
płynąć z prędkością ... węzłów na godzinę
to the windward/leeward side of the boat
po stronie nawietrznej/zawietrznej łodzi
to weigh anchor
podnieść kotwicę
to set sail
podnieść żagle
voyage
podróż drogą morską
voyage; journey by ship
podróż statkiem
sundeck
pokład do opalania
lower/upper deck
pokład dolny/górny
main deck
pokład główny
promenade deck
pokład spacerowy
to go to ... by ship; to make a voyage to...
popłynąć statkiem do ...
wind speed
prędkość wiatru
boat ride
przejażdżka łodzią
ferriage
przeprawa promem
to ferry (sb/sth)
przeprawić (kogoś/coś) promem