Level 492 Level 494
Level 493

7381 - 7395


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
economy class
klasa ekonomiczna (najtańsza)
first class
klasa pierwsza (najdroższa)
tourist class
klasa turystyczna
hawse pipe
kluza kotwiczna
to roli
kołysać się na boki
water-borne transport
komunikacja wodna
to sail on
kontynuować podróż statkiem
lighthouse
latarnia morska
deck chair
leżak pokładowy
merchant navy; merchant marine (Am)
marynarka handlowa
officers' mess
mesa oficerska
berth
miejsce cumowania statku
international nautical mile
międzynarodowa mila morska
onshore; ashore
na brzegu
on shore; ashore
na lądzie