Level 481 Level 483
Level 482

7216 - 7230


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
travel insurance
ubezpieczenie podróżne
to go on a journey by plane
udać się w podróż lotniczą
to drift
unosić się z prądem powietrza
navigation devices
urządzenia nawigacyjne
going aboard a plane; embarkation
wejście na pokład samolotu
to go aboard a plane; to embark
wejść na pokład samolotu
control tower
wieża kontrolna (na lotnisku)
to get on a plane
wsiąść do samolotu
metal detector
wykrywacz metalu
to fly for...
wyruszyć w podróż samolotem w kierunku ...
to get off a plane
wysiąść z samolotu
high class/standard
wysoka/ klasa/standard
to take hostages
wziąć zakładników
aircrew
załoga samolotu
I've booked a seat in the tourist class for the 222 flight to New York. My name is ...
Zarezerwowałem miejsce w klasie turystycznej na lot nr 222 do Nowego Jorku. Nazywam się ...