Level 479 Level 481
Level 480

7186 - 7200


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to hijack a plane
porwać samolot
hijacker
porywacz samolotu
air-borne transport; air-borne transportation
powietrzna/-y komunikacja/transport
cruising speed
prędkość podróżna
Fasten seat belts'
„Proszę zapiąć pasy"
gate
przejście do samolotu (stanowisko/wyjście)
bridge; corridor
przejście na pokład samolotu (rękaw)
to change planes at...
przesiadać się z samolotu na samolot w ...
airspace
przestrzeń powietrzna
to arrive at an airport
przybyć na lotnisko
emergency landing
przymusowe lądowanie
flying instruments
przyrządy pokładowe
cruising ceiling
pułap podróżny
Save Our Souls' (SOS); mayday
„Ratujcie nasze dusze"
timetable; schedule (Am)
rozkład lotów