Level 478 Level 480
Level 479

7171 - 7185


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to gain altitude
nabierać wysokości
What time is the next plane/flight to...?
O której jest następny samolot/lot do ..?
to be due at...
odlatywać o godzinie ... (według rozkładu)
check-in/-out
odprawa pasażerów przed odlotem samolotu/po przylocie samolotu
flight call
ogłoszenie lotu przez megafon
flight attendant
osoba obsługująca podróżujących drogą powietrzną
Will passengers for the British Airways ... flight to ... please proceed to Gate number...'
„Pasażerowie lotu British Airways nr ... do ... proszeni są o przejście do wyjścia nr ..."
runway
pas startowy
ground staff
personel naziemny
airline pilot
pilot linii lotniczych
departure lounge
poczekalnia dla odlatujących
upper/lower deck
pokład górny/dolny
to go to ... by plane; to take a flight to...
polecieć samolotem do ...
airport
port lotniczy
domestic/international airport
port lotniczy krajowy/międzynarodowy