Level 475 Level 477
Level 476

7126 - 7140


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
airticket; airline ticket
bilet lotniczy
plane ticket
bilet na samolot
British Airways announce the departure of their flight number... to ..."
„British Airways zapowiada lot nr ... do ..."
to be aboard/on board a plane
być na pokładzie samolotu
airfare
cena przelotu samolotem
airsickness
choroba lotnicza (rodzaj choroby lokomocyjnej)
airsick
chory na chorobę lotniczą
check-in time
czas zgłoszenia się do odprawy przed odlotem
Did you have a good flight/journey?
Czy miałeś przyjemną/-y podróż/lot?
airway
droga lotnicza
by air
drogą powietrzną (powietrzem)
copilot
drugi pilot
passenger/cargo terminal
dworzec pasażerski/towarowy
departure/arrival time
godzina odlotu/przylotu
(aviation) fleet
grupa samolotów należących do jednego przewoźnika (flota)