Level 468 Level 470
Level 469

7021 - 7035


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
passenger/cargo terminal
terminal pasażerski/towarowy
siding track
tor boczny
passing track
tor mijankowy
running track
tor przelotowy
stib track
tor ślepy
electric traction
trakcja elektryczna (napowietrzna)
road/railway transport
transport drogowy/kolejowy (komunikacja)
land transport
transport lądowy (komunikacja)
city/suburban transport
transport miejski/podmiejski (komunikacja)
public transport
transport publiczny (komunikacji)
travel insurance
i ubezpieczenie podróżne
to go on a journey by train/coach/bus
udać się w podróż pociągiem/autokarem/autobusem
on (sb's) way to ...
w drodze do ...
buffet/restaurant car
wagon barowy/restauracyjny
second/first class carriage
wagon drugiej/pierwszej klasy