Level 461 Level 463
Level 462

6916 - 6930


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be on (sb's) way to...
być w drodze do ...
destination
cel podróży (punkt docelowy)
fare
cena przejazdu
to be travel sick
cierpieć na chorobę lokomocyjna
connecting time
czas przeznaczony na przesiadkę
Did you have a good journey?
Czy miałeś przyjemną podróż?
Is this seat free/taken?
Czy to miejsce jest wolne/zajęte?
Non-smoking'
„Dla niepalących"
Smoking
„Dla palących"
excess/extra fare
dopłata do biletu
side road
droga boczna
trunk road
droga główna/krajowa
dirt road, earth road
droga polna
thoroughfare
droga przelotowa
by land; overland
drogą lądową (lądem)