Level 460 Level 462
Level 461

6901 - 6915


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shuttle
autobus kursujący na trasie centrum miasta-lotnisko
night bus
autobus nocny
express coach
autobus pospieszny
direct;through
bez przesiadki (bezpośredni)
monthly pass
bilet miesięczny
bus/coach/train ticket
bilet na autobus/autokar/pociąg
discount ticket
bilet po obniżonej cenie
return ticket; round trip ticket (Am)
bilet powrotny
single ticket; oneway ticket (Am)
bilet w jedną stronę
pass
bilet wielorazowy (karnet)
excursion ticket
bilet wycieczkowy
half-price ticket
bilet ze zniżką 50%
siding track
boczny tor
Full up.
Brak wolnych miejsc.
to be delayed
być opóźnionym