Level 458 Level 460
Level 459

6871 - 6885


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stop
postój
to bid (sb) farewell; to take (sb's) leave (of sb)
pożegnać się (z kimś)
leave-taking
pożegnanie
to drive
prowadzić (jechać samochodem)
compartment
przedział (w wagonie kolejowym)
carrier
przewoźnik
through; calling at
przez (miejscowości/stacje, w których środek transportu się zatrzymuje)
Arrivals'
„Przyjazdy" (na rozkładzie jazdy)
by car
samochodem
semaphore
semafor
network
sieć (kolejowa/autobusowa/autokarowa)
seat
siedzenie (fotel/miejsce)
to miss (sth)
spóźnić się (na coś)
station; terminal; depot (Am)
stacja (dworzec)
to stop
stanąć