Level 456 Level 458
Level 457

6841 - 6855


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
transport; transportation (Am)
komunikacja (transport/przewóz ludzi/ /ładunków)
ticket collector; guard; conductor (Am)
konduktor (bileter)
container
kontener
corridor
korytarz (w wagonie)
berth; couchette
kuszetka (miejsce do spania w wagonie sypialnym/z miejscami do leżenia)
land
ląd
by land; overland
lądem (drogą lądową)
line
linia (przedsiębiorstwo przewozu ludzi i towarów lub trasa, po której regularnie kursują pojazdy)
to load (sth with sth/onto sth/into sth)
ładować (coś czymś/na coś/do czegoś)
cargo hold
ładownia
bench
ławka
loudspeaker
megafon (głośnik)
seat
miejsce (fotel/siedzenie)
reservation; reserved seat
miejscówka
signal box; switch tower (Am)
nastawnia