Level 452 Level 454
Level 453

6781 - 6795


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hotel staff/attendants
personel hotelowy
first floor; second floor (Am)
pierwsze piętro
Rooms to rent;Rooms to let (Am)
„Pokoje do wynajęcia"
double room; twin-bedded room (Am)
pokój dwuosobowy z dwoma osobnymi łóżkami
double-bed room
pokój dwuosobowy z podwójnym łóżkiem
hotel room
pokój hotelowy
single/double room
pokój jedno-/dwuosobowy
room with a bath/a shower
pokój z łazienką z wanną/z prysznicem
Put it on my bill, please.
Proszę to dopisać do mojego rachunku.
Will you fill in the register, please? Your surname, names, nationality, place of birth, permanent address and your signature.
Proszę wpisać się do książki meldunkowej: pańskie nazwisko, imiona, narodowość, miejsce urodzenia, miejsce stałego pobytu, oraz pański podpis.
to arrive at a hotel
przybyć do hotelu
to arrive in a country
przybyć do kraju
youth hostel
schronisko młodzieżowe
shelter home; shelter(-house)
schronisko turystyczne
mountain shelter
schronisko w górach