Level 450 Level 452
Level 451

6751 - 6765


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hotel manager; hotelier
dyrektor hotelu
registration form
formularz meldunkowy
hotel guest
gość hotelowy
hotel lobby
hall hotelowy
five-star hotel
hotel pięciogwiazdkowy
top-class hotel
hotel wysokiej klasy
(full) name
imię i nazwisko
to dine in a hotels restaurant
jadać obiady w restauracji hotelowej
How long are you staying?
Jak długo Pani się zatrzyma?
guest/registration card
karta gości hotelowych/meldunkowa
nightclub
klub nocny
check-out time
koniec doby hotelowej
registration book
książka meldunkowa
seaside/mountain resort
kurort nadmorski/górski
board and lodging
kwatera z wyżywieniem