Level 439 Level 441
Level 440

6586 - 6600


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to describe the lost item
opisać zagubiony przedmiot
identity tag; luggage label
plakietka identyfikująca właściciela bagażu
to travel light
podróżować bez bagażu lub tylko z bagażem podręcznym
to help (sb) with (sbs)/to carry (sbs) luggage
pomóc (komuś) nieść bagaż
overhead luggage compartment
półka (schowek) na bagaż podręczny (w samolocie)
luggage rack
półka na bagaż (w pociągu)
overhead rack
półka na bagaż podręczny (w autobusie/autokarze)
Could you bring the luggage from the car, please?
Proszę przynieść bagaż z samochodu.
Take the luggage to my room, please.
Proszę zanieść bagaże do mojego pokoju.
Could I have my luggage brought down, please?
Proszę znieść mój bagaż.
left luggage office; baggage room (Am)
przechowalnia bagażu
luggage compartment
przedział bagażowy
hat box
pudło na kapelusze
left luggage locker
schowek bagażowy (skrytka bagażowa na dworcu kolejowym lub lotnisku)
overhead luggage compartment
schowek na bagaż podręczny (w samolocie)