Level 433 Level 435
Level 434

6496 - 6510


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to ask for advice in a travel agency
zasięgnąć rady w biurze podróży
included in/excluded from the price
zawarty/nie zawarty w cenie
to decide where to go on holiday
zdecydować się, dokąd pojechać na wakacje
to lodge a complaint (to sb against sb about sth)
złożyć skargę (do kogoś przeciw komuś o coś)
to change the booking
zmienić termin rezerwacji
tourism-related
związany z turystyką
all-in; all inclusive
pakiet „wszystko wliczone w cenę"
the (height of the) season
pełnia sezonu turystycznego
to follow (sbs)/to take (sbs) advice
pójść (za czyjąś) radą
to lure (sb) to a travel agency (by sth)
przyciągnąć (kogoś) do biura podróży (czymś)
package tour
wycieczka zorganizowana kompleksowo przez biuro podróży
place of great resort
wzięta lokalizacja (miejsce chętnie odwiedzane przez turystów)
to book through
zarezerwować miejsce na cały pobyt
luggage; baggage (Am)
bagaż
luggage; baggage (Am)
bagażowy (dotyczący bagażu)