Level 432 Level 434
Level 433

6481 - 6495


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
travel agent
urzędnik w biurze podróży
tourist attractions
walory turystyczne
tourist visa
wiza turystyczna
unguided/guided tour
wycieczka bez przewodnika/z przewodnikiem
Advanced Purchase Excursion (APEX)
wycieczka w przedsprzedaży
to (ex)change money
wymienić pieniądze
to fill in/out a form
wypełnić formularz
high class/standard
wysoka/-i klasa/standard
high-class/-standard
wysokiej klasy
half/full board
wyżywienie częściowe (ze śniadaniem,obiadem)/pełne
self-catering
wyżywienie własne
bookable
z uprzednią rezerwacją
abroad
za granicą/-ę
to inquire/to enquire about...
zasięgać informacji o ... (dowiadywać się)
to ask (sbs) advice
zasięgnąć (czyjejś) rady