Level 431 Level 433
Level 432

6466 - 6480


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tourist guide
pilot wycieczek
on the way
po drodze
round-the-world tour
podróż dookoła świata
room with a view of the sea
pokój z widokiem na morze
comparison between two offers
porównanie między dwiema ofertami
to resolve to do (sth)
postanowić zrobić (coś)
to confirm the booking
potwierdzić rezerwację
to prolong (sbs) visa
przedłużyć wizę
tourist industry;tourism
przemysł turystyczny
to arrive in a locality
przybyć do miejscowości
to arrive at the destination
przybyć na miejsce przeznaczenia
advance booking
rezerwacja z wyprzedzeniem
tourist sector
sektor turystyczny
to complain (about sth/sb)
składać zażalenie (na coś/kogoś) (reklamować)
means of transport
środek transportu