Level 429 Level 431
Level 430

6436 - 6450


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
well organised
dobrze zorganizowany
to make a reservation
dokonać rezerwacji
tourist enclave
enklawa turystyczna
opening hours
godziny zwiedzania
How much are ...?
Ile kosztują...?
How much is ...?
Ile kosztuje ...?
How much is it?
Ile to kosztuje?
tourist information
informacja turystyczna
information office/desk
informacyjne/-y biuro/punkt
How long does the tour take?
Jak długo trwa wycieczka?
Whats the best way to get to ...?
Jakie jest najlepsze połączenie z ...?
mountain/seaside resort
kurort górski/nadmorski
to have a little time at (sbs) disposal
mieć trochę czasu do (czyjejś) dyspozycji
destination
miejsce przeznaczenia
resort (town)
miejscowość wypoczynkowa