Level 428 Level 430
Level 429

6421 - 6435


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sightseeing; visiting
zwiedzanie
travel agent
agent turystyczny (przedstawiciel biura podróży)
to cancel (sth) due to (sth)
anulować (coś) z powodu (czegoś)
at no extra charge
bez żadnej dodatkowej opłaty
Tourist Information Centre (TIC)
centrum informacji turystycznej
I would like to take a good rest.
Chciałbym dobrze wypocząć.
I'd like a guide speaking English.
Chciałbym mieć do dyspozycji przewodnika mówiącego po angielsku.
I would like to hire a car there for a couple of days.
Chciałbym wynająć tam samochód na parę dni.
Id like to book a seat on the eight forty flight to London on August 24th.
Chciałbym zarezerwować miejsce na lot do Londynu 24 sierpnia o godzinie 8.40.
I would like to book a room in a good hotel.
Chciałbym zarezerwować pokój w dobrym hotelu.
I wonder if you can provide.... too.
Ciekaw jestem, czy możecie Państwo także zapewnić ...
What else is there worth visiting in that country?
Co jeszcze warto zwiedzić w tym kraju?
What kind of place is that?
Co to za miejsce?
date of return
data powrotu
date of arrival/departure
data przyjazdu/wyjazdu