Level 424 Level 426
Level 425

6361 - 6375


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
poster
plakat
plan (of sth); map (of sth)
plan (czegoś)
beach
plaża
to pay (for sth)
płacić (za coś)
to go (by sth); to sail (in sth)
płynąć (czymś)
stay
pobyt
journey (by sth)
podróż (czymś) (długa lub odbywana regularnie)
trip (by sth)
podróż (czymś) (krótka lub odbywana okazjonalnie)
travels
podróże
traveller; traveler (Am)
podróżnik
to travel (by sth)
podróżować (czymś)
to instruct (sb of sth)
poinstruować (kogoś o czymś)
connection
połączenie (środek transportu odchodzący o danej porze)
to compare (sth to/with sth)
porównać (coś z czymś)
out of season
posezonowy